Masz już polecenie i chcesz dostać pieniądze?

Pamiętaj, za otwarcie Konto Aurum i Konto Platinum II dostaniesz pieniądze tylko, jeśli polecający jest Klientem Bankowości Osobistej oraz przy spełnieniu pozostałych warunków promocji.

Ważne! W Programie Poleceń można otworzyć tylko konta indywidualne

Organizatorem Programu jest PKO Bank Polski S.A. VI Edycja Programu trwa od 11.07.2022 r. do 30.09.2022 r. W tym okresie nagrody przyznawane Nowym Klientom w ramach Programu nie łączą się innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank. Skuteczne polecenie nie obejmuje kont wspólnych. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Programu „Polecam PKO Bank Polski” oraz Zasadach VI Edycji Programu.