Masz już polecenie i chcesz dostać pieniądze?

Pamiętaj, za otwarcie Konto Aurum i Konto Platinum II dostaniesz pieniądze tylko, jeśli polecający jest Klientem Bankowości Osobistej oraz przy spełnieniu pozostałych warunków promocji.

Pieniądze za otwarcie PKO Konta Dziecka dostaniesz, jeśli:

  • osoba polecająca ma u nas dowolne konto od min. 90 dni
  • dziecko osoby polecającej posiada PKO Konto Dziecka od min. 90 dni
  • Ty spełnisz pozostałe warunki promocji

Ważne! W Programie Poleceń można otworzyć tylko konta indywidualne

Organizatorem programu jest PKO Bank Polski SA. XI Edycja Programu trwa od 4.01.2024 r. do 31.03.2024 r. W tym okresie nagrody przyznawane Nowym Klientom w ramach programu nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank. Skuteczne polecenie nie obejmuje kont wspólnych. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Programu „Polecam PKO Bank Polski” oraz Zasadach XI Edycji Programu